ἑξήρης

ἑξ-ήρης, ες,
A with six banks of oars,

ναῦς Plu.Cat.Mi.39

.
II Subst. [full] ἑξήρης (sc. ναῦς), , Plb.1.26.11, etc.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἑξήρης — with six banks of oars masc/fem acc pl (attic epic doric) ἑξήρης with six banks of oars masc/fem nom/voc pl (doric aeolic) ἑξήρης with six banks of oars masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εξήρης — ες (Α ἑξήρης, ες) 1. αυτός που έχει έξι σειρές κουπιά 2. το θηλ. ως ουσ. ἡ ἑξήρης πλοίο με έξι σειρές κουπιά. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἕξ + ήρης (< ερέ , πρβλ. ερέτης), με λειτουργία τού νόμου «τής εκτάσεως εν συνθέσει»] …   Dictionary of Greek

  • ἑξήρει — ἑξήρης with six banks of oars masc/fem/neut nom/voc/acc dual (attic epic) ἑξήρης with six banks of oars masc/fem/neut dat sg ἑξήρεϊ , ἑξήρης with six banks of oars dat sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑξήρη — ἑξήρης with six banks of oars neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἑξήρης with six banks of oars masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) ἑξήρης with six banks of oars masc/fem acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑξήρεις — ἑξήρης with six banks of oars masc/fem acc pl ἑξήρης with six banks of oars masc/fem nom/voc pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑξήρους — ἑξήρης with six banks of oars masc/fem/neut gen sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εξηρικός — ἑξηρικός, ή, όν (Α) [εξήρης] εξήρης («ἑξηρικὸν πλοῑον») …   Dictionary of Greek

  • Hellenistic-era warships — The famous 2nd century BC Nike of Samothrace, standing atop the prow of an oared warship, most probably a trihemiolia. From the 4th century BC on, new types of oared warships appeared in the Mediterranean Sea, superseding the trireme and… …   Wikipedia

  • Hexere — La proa de la Isla Tiberina en Roma, representando un quinquerreme o hexere de tipo griego, como evidencia el «botalón de foque.[1] El hexe …   Wikipedia Español

  • -ηρης — (I) < ΙE *ar «ταιριάζω, συνδέω», (απ όπου το αραρίσκω* «συνδέω, ταιριάζω εφοδιάζω»), με έκταση (λόγω τής συνθέσεως). Την ίδια σημασία («εφοδιασμένος με, έχων...») έχει και το ήρης (πρβλ. ξιφ ήρης, χαλκ ήρης, κ.ά.), ενώ λειτουργεί ως απλό… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.